Software Pro Správu Zásob

Přehled inventáře Zoho

Zoho Inventory má příjemnou cenu a je těsně integrován se zbytkem softwarového portfolia Zoho. Jeho samostatné zaměření však může ztížit integraci do vertikálních podniků závislých na jiných softwarových nástrojích.